Dofinansowania i Dotacje

Dofinansowania i FinanseUnia Europejski od kilku lat oferuje przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie własnego biznesu. Aby uzyskać dotację należy posiadać podstawową wiedzę z dziedziny biznesu i znać przepisy prawne. Nie każdy ma umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne pozyskanie funduszy, jednak nasze biuro wspiera wszystkich przyszłych przedsiębiorców.
Pierwszym krokiem, który należy zrobić, by zdobyć pieniądze z UE jest wymyślenie koncepcji własnej firmy. Kiedy już mamy dobry pomysł musimy ułożyć biznesplan, w którym uwzględnimy drogę rozwoju i przewidywane zyski. Możemy zrobić to wraz z Tobą lub ocenić, czy biznesplan stworzony przez Ciebie ma szansę na przyznanie dotacji. Przeprowadzamy analizy, które pomogą ocenić prawdopodobieństwo powodzenia. Kiedy już uda się stworzyć kompleksowy plan na biznes trzeb wybrać najlepszą drogę finansowania, ponieważ Unia Europejska oferuje kilka programów dotacyjnych. Po podjęciu decyzji pozostaje tylko skompletować dokumenty i wypełnić wniosek.
Pieniądze możemy uzyskać również w Urzędzie Pracy. Organ ten wspiera już istniejące przedsiębiorstwa. Dzięki środkom z UP doposażymy swoje miejsce pracy, zorganizujemy staże lub weźmiemy udział w kursach i szkoleniach.