Kadry i Płace

Kadry WarszawaSprawy kadrowe to ważny element każdego przedsiębiorstwa. W końcu o sukcesie firmy decydują jej pracownicy. Prawidłowa opieka nad ich interesami może poskutkować lepszą wydajnością pracy. Nasze biuro jest w stanie zagwarantować taką opiekę. Dzięki naszym działaniom zadowolenie będzie towarzyszyć zarówno kadrze pracowniczej, jak i pracodawcom, których z przyjemnością odciążymy z wielu obowiązków.
Nasza współpraca z firmami obejmuje działania takie jak:
– prowadzenie ewidencji pracowników i ustalanie wysokości wynagrodzeń na podstawie przepracowanych godzin oraz doświadczenia
– sporządzanie umów i wewnętrznych regulaminów firm
– monitorowanie ważności badań okresowych, a także kursów i szkoleń koniecznych do wykonywania pracy
– odprowadzanie składek i sporządzanie raportów dla ZUS
– sporządzanie miesięcznych raportów dla pracowników (obrazujących podstawy do naliczenia wynagrodzenia oraz wysokość odprowadzonych składek)
– ustalanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
– przygotowywanie rocznych PIT – ów
– reprezentowanie pracodawców przed organami skarbowymi oraz Państwową Inspekcją Pracy
– prowadzenie archiwów z danymi pracowników
– wypłata odpraw i przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę
– przygotowywanie list płac
– rejestrowanie zwolnień lekarskich